۰
مدل فعلی که بانک همه کارمزد را پرداخت می‌کرد مدل مناسبی نیست و در درازمدت هم باعث فرسودگی شبکه می‌شد و هم به دلیل مشکلاتی که ایجاد می‌کرد، باعث شد که تمایلی به استفاده از تکنولوژی‌های جدید وجود نداشته باشد.
وضعیت نظام کارمزد با مدل فعلی باعث فرسودگی شبکه می‌شود
دوشنبه ۲۷ مردادماه جلسه‌ای درباره اصلاح مدل کارمزد با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی، شرکت شاپرک، شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت‌های پرداخت و انجمن فین‌تک برگزار شد و انجمن فین‌تک طرح پیشنهادی خود برای اصلاح مدل کارمزدهای تراکنش‌های خرید اینترنتی را مطرح کرد. این مدل پیشنهادی حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور است.

فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در همین باره اظهارداشت: به طور کلی با پیشنهادی که انجمن فین‌تک ارائه کرده است، موافق هستم. مهم‌ترین دلیل آن نیز ایجاد یک رقابت سالم بین پرداخت‌یاران و پی‌اس‌پی‌ها است تا بتوانیم کارمزد را به سمت کسانی ببریم که سرویس را می‌گیرند و در اینجا منفعتی برای کشور حاصل می‌شود که کار خوبی هست.

وی ادامه داد: قطعا مدل فعلی که بانک همه کارمزد را پرداخت می‌کرد مدل مناسبی نیست و در درازمدت هم باعث فرسودگی شبکه می‌شد و هم به دلیل مشکلاتی که ایجاد می‌کرد، باعث شد که تمایلی به استفاده از تکنولوژی‌های جدید وجود نداشته باشد. همچنین باعث شد شبکه به‌طور ناخواسته زیر بار فشاری برود که لزومی برای آن نیست.

به گزارش راه پرداخت، اینالویی گفت: اگر کارمزد از سمت بانک به سمت ذینفعان برود و پرداخت‌یاران بتوانند با پذیرندگان به گونه‌ای تفاهم کنند که از آنها که اصلی‌ترین گیرندگان خدمات هستند، کارمزد دریافت کنند این مدل بهینه خواهد بود و از نظر من می‌تواند جایگزین مدل فعلی باشد.
 
akhbarbank.com/vdcf0mde.w6dvcagiiw.html
تازه ترین اخبار