بورس
کارهایی که با سهام عدالت می‌توان کرد

کارهایی که با سهام عدالت می‌توان کرد

بدون هیچ بحث و گفتگویی سهام عدالت یکی از پیچیده ترین مقولات است. چرا؟ ... اولا این سهام را نه کسی دیده و نه اصولا کسی می داند که دقیقا کجاست اما در عین حال سودش دقیقا ساعت 24 برخی از شب‌...