برگزیده هامطالب بیشتر
بانک پاسارگاد زیان ۶۱ میلیارد تومانی تسعیر ارز شناسایی کرد

بانک پاسارگاد زیان ۶۱ میلیارد تومانی تسعیر ارز شناسایی کرد

همتی: اگر ما نبودیم، دلار ۵۰هزار تومان می‌شد!

همتی: اگر ما نبودیم، دلار ۵۰هزار تومان می‌شد!

تراز اعتباری ملل هم چنان مثبت است

تراز اعتباری ملل هم چنان مثبت است

بانک صادرات در ۹ ماهه امسال سود ۲۷۱ ریالی محقق کرد

بانک صادرات در ۹ ماهه امسال سود ۲۷۱ ریالی محقق کرد

سود بانک های ادغامی کاهش پیدا کرده است

سود بانک های ادغامی کاهش پیدا کرده است

فهرست طبقه بندی ۱۵ شرکت در تابلو سه رنگ بازار پایه اعلام شد

فهرست طبقه بندی ۱۵ شرکت در تابلو سه رنگ بازار پایه اعلام شد