برگزیده هامطالب بیشتر
مسابقه بزرگ “بر فراز ایران زمین”

مسابقه بزرگ “بر فراز ایران زمین”

پیش‌بینی وضعیت امروز بورس

پیش‌بینی وضعیت امروز بورس

بانک تجارت سهام فروخت

بانک تجارت سهام فروخت

رشد ۴۸۶ درصدی سودآوری در پی اصلاح ساختارهای مالی

رشد ۴۸۶ درصدی سودآوری در پی اصلاح ساختارهای مالی

مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی بانک ها و ۳ استان اول

مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی بانک ها و ۳ استان اول

بانک کشاورزی، پیشرو در صدور و ارائه سیستمی اوراق «گام»

بانک کشاورزی، پیشرو در صدور و ارائه سیستمی اوراق «گام»

بازار طلامطالب بیشتر
طلای جهانی در مسیر صعود ایستاد
قیمت طلا روز جمعه و پیش از تعطیلی بازار ثابت ماند و علیرغم کاهش بیش از یک درصدی در جلسه قبل پس از اینکه فدرال رزرو آمریکا تنها یک کاهش نرخ بهره در سال جاری را پیش‌بینی کرد، در مسیر افزایش هفتگی خود قرار ...