برگزیده هامطالب بیشتر
الزام جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها

الزام جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها

نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۰.۹ درصد رسید

نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۰.۹ درصد رسید

اعلام زمان مجمع 12 شرکت

اعلام زمان مجمع 12 شرکت

تراز مثبت 4 هزار میلیارد تومانی بانک ملت در شهریور ماه

تراز مثبت 4 هزار میلیارد تومانی بانک ملت در شهریور ماه

خداحافظی با دوران کارت به کارت!

خداحافظی با دوران کارت به کارت!

زمان عرضه اولیه دوازدهمین شرکت جدید سال قطعی شد

زمان عرضه اولیه دوازدهمین شرکت جدید سال قطعی شد

بازار طلامطالب بیشتر
طلا در آستانه یک بازار صعودی جدید است؟
هیچ بحثی وجود ندارد که سال ۲۰۲۲ یک سال چالش‌ برانگیز برای طلا بوده است. این فلز گرانبها به عدم قطعیت ژئوپلیتیکی مداوم، تورم فزاینده و آشفتگی اقتصاد جهانی واکنشی نشان نداده است.