۰
انگور ملایر به عنوان پنجاه و سومین میراث مهم کشاورزی جهان در سازمان فائو و ملایر به عنوان شهر جهانی انگور به ثبت رسیده است.
https://akhbarbank.com/vdcgnn97.ak9ux4prra.html
تازه ترین اخبار