۰
دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰

ایران زیباست؛ تکیه "بیگلربیگی"

عمارت تکیه بیگلربیگی در بافت قدیمی شهر کرمانشاه، در خیابان مدرس، مقابل مسجد جامع قراردارد. ساخت این تکیه در سال ۱۳۰۹ توسط عبداله خان فراش باشی ملقب به بیگلربیگی از مقامات مشهور و منتفذ کرمانشاه در دوره قاجاریه شروع و عملیات ساختمانی آن در سال ۱۳۱۵ به اتمام رسید. تکیه بیگلربیگی یکی از زیباترین بناهای ساخته شده استان کرمانشاه در دوره قاجار است .
akhbarbank.com/vdcb9fbz.rhb0zpiuur.html
تازه ترین اخبار