۰
یکی از مشتریان بیمه پارسیان از معوق شدن طلب برخی از آزمایشگاه ها از بیمه پارسیان و در نهایت ضرر مشتریان خبر داد.
شکایت مشتری بیمه پارسیان از معوقات این شرکت به برخی آزمایشگاه ها
وی در توضیح ادعای خود به اخباربانک گفت؛ امروز برای انجام آزمایش دخترم به آزمایشگاه دانش واقع در خیابان طالقانی مراجعه کرده بودیم. در زمان ارائه مدارک اعلام کردم که دارای بیمه تکمیلی پارسیان هستم تا مبلغی پرداخت نکنم.ام در عین ناباوری متصدی مربوطه گفت که بیمه پارسیان معوقه بدهی دارد و نمی توانیم برای شما رسید صادر کنیم!

وی ادامه داد: مجبور شدم برای انجام آزمایش دخترم مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان با کسر سهم بیمه پایه یعنی تامین اجتماعی واریز کنم!

وی گفت: ماهانه مبلغی که چندان کم هم نیست از حقوق ما برای بیمه تکمیلی پارسیان برداشت می شود.اگر قرار بود که خود هزینه آزمایشگاه را بدهم چه نیازی به بیمه تکمیلی پارسیان هست؟!
سوال این است که پولی که بیمه پارسیان از ما می گیرد کجا هزینه شده که اینگونه امثال من باید هزینه از جیب بدهیم؟
https://akhbarbank.com/vdcjvxeh.uqeivzsffu.html
تازه ترین اخبار