۰
بانک تجارت برای چندمین بار درصدد فروش بلوک 2.49 درصدی سهام شرکت فولاد مبارکه به ارزش 21.5 هزار میلیارد تومان برآمد.

به گزارش اخباربانک، بانک تجارت در حالی طی سال های قبل چندین بار برای فروش بلوک 2.49 درصدی سهام شرکت فولاد مبارکه اقدام کرده و ناکام مانده که باز هم درصدد عرضه این بلوک برآمد تا در صورت انجا از ترکیب سهامداری آن خارج شود.
 

بر اساس این گزارش، مقرر شده بیش از ۲۶.۸ میلیارد سهم "فولاد" یکشنبه ۳۱ تیر از طریق کارگزاری بانک تجارت عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۸۰۰ تومان و ارزش معامله ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
 

خریدار در صورت تمایل به خرید نقدی موظف است کل مبلغ معامله را ظرف حداکثر دو روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت کند. در صورت خرید شرایطی باید ۵۰ درصد از ارزش کل معامله به صورت نقدی حداکثر ظرف ۱۴ روز کاری پس از مشخص شدن برنده مزایده و الباقی ارزش معامله در قالب ۳۶ قسط با فواصل یک ماهه پس از قطعیت معامله با نرخ ۲۳ درصد پرداخت شود که تاریخ اولین قسط یک ماه پس از قطعیت معامله است.

https://akhbarbank.com/vdchixnw.23nmwdftt2.html
تازه ترین اخبار