۰
معاون ارزی بانک مرکزی از امکان تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها و بعد از ۸ سال خبر داد.
۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک ها تسویه می شود
به گزارش اخباربانک، محمد آرام با اشاره به اولویت از اواخر سال قبل تعیین تکلیف نهایی تعهدات ارزی موضوع ماده ۴۶ قانون ۸ ساله رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، گفت: بانک مرکزی با فراهم شدن بستر اجرایی، آمادگی تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با این ماده قانونی را اعلام و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است.

وی افزود: در نتیجه زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از 2.8 میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها فراهم می شود. این اقدام علاوه بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها، بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد.

به گفته آرام این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های بورسی و دولتی را نیز متاثر کند.
https://akhbarbank.com/vdcjiveh.uqeiyzsffu.html
تازه ترین اخبار