۰
يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰

کلیات بند دردسر ساز بورس در مجلس تصویب شد

کلیات پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح موضوع دردساز بورس و مربوط به بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد.
به گزارش اخباربانک، در جلسه صبح امروز مجلس، کلیات پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد.

بر اساس این گزارش، بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱. مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال جاری کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص موارد مندرج در مواد ۲، ۱۳۹، ۱۴۳، ۱۴۳ مکرر و ۲۸۰ قانون مالیات‌ های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۷۵۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۷۵ میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات( سود خالص) قابل اعمال است.

۲. بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌شود.
https://akhbarbank.com/vdchwqnw.23nkwdftt2.html
تازه ترین اخبار