۰
معامله واگذاری ۴۰ درصد سهام کارگزاری بانک اقتصاد نوین به دلیل طولانی شدن زمان اخذ تأیید صلاحیت برنده مزایده، فسخ شد.
به گزارش اخباربانک، بانک اقتصاد نوین از فسخ مزایده واگذاری 40 درصد سهام کارگزاری بانک اقتصاد نوین به دلیل طولانی شدن زمان اخذ تأیید صلاحیت برنده خبر داد.

بر اساس این گزارش، "ونوین" اعلام کرد: پیرو برگزاری مزایده سهام کارگزاری بانک اقتصاد نوین در 28 بهمن و اعلام شرکت توسعه غلات مصمم به عنوان برنده مزایده، موضوع واگذاری به دلیل مطول شدن بازه زمانی اخذ تأیید صلاحیت برنده منتج به انعقاد قرارداد نشد. لذا واگذاری این سهام فسخ و باطل شد.

این بانک بورسی در نظر داشت بیش از 399.9 میلیون سهم کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) معادل 40 درصد از سهام آن را از طریق مزایده واگذار کند.
https://akhbarbank.com/vdcj8aeh.uqexozsffu.html
تازه ترین اخبار