۰
بانک آینده در پاسخ به انتشار فایل برنامه پیشنهادی اصلاح بهبود و تحول بانک بیان داشت طرح مزبور طرح اولیه پیشنهادی بوده است.
بانک آینده درباره برنامه اصلاح بهبود و تحول بانک شفاف سازی کرد
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، بانک آینده در پاسخ به انتشار فایل پیشنهادی اصلاح بهبود و تحول بانک بیان داشت طرح مزبور طرح اولیه پیشنهادی بوده است که به صورت محرمانه برای بانک جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد ارسال شده است و این بانک نقشی در انتشار گزارش نداشته است.

بازگشت به نامه واصله از شرکت فرابورس ایران مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست ۱) به استحضار می رساند مراتب طی نامه پیوست ایفاد می شود.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

وآیند در باره تحولات بانکی شفاف سازی کرد
 
https://akhbarbank.com/vdcdzn0n.yt0ss6a22y.html
تازه ترین اخبار