۰
مدیرعامل بیمه حکمت اعلام کرد: برای پرداخت خسارت مجبور به فروش سرمایه گذاری های خود در بازار سهام و صندوق ها شدیم.
بیمه حکمت برای پرداخت خسارت مجبور به فروش سرمایه گذاری های خود در بورس و صندوق ها شد
به گزارش خبرنگار اخباربانک، حجت بهاری فر از برنامه افزایش سرمایه در بیمه حکمت برای خروج از شمولیت ۱۴۱ قانون تجارت خبر داده است.
 
وی افزایش ۱۰۱ درصدی خسارت و مزایای پرداختی در عملکرد ۹ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه را افزایش خسارت بیمه گذاران بویژه در بیمه درمان و اتومبیل اعلام کرده است.
 
کنترل ریسک و مدیریت پرتفوی بیمه ای بر اساس منابع موجود و خسارت پرداختی همواره از وظایف ذاتی مدیران شرکت های بیمه به شمار می رود. 
https://akhbarbank.com/vdcb0wb9.rhbf0piuur.html
تازه ترین اخبار