۰
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۶

بانک سامان افزایش سرمایه می دهد

دو شرکت آسان پرداخت و بانک سامان از برنامه افزایش سرمایه ۱۳۲ و ۶۶ درصدی از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته خبر دادند.
به گزارش اخباربانک، دو شرکت آسان پرداخت و بانک سامان از برنامه افزایش سرمایه 132 و 66 درصدی از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته خبر دادند.

بر اساس این گزارش، "آپ" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 555 میلیارد به 1.2 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به منظور انطباق با الزامات بانک مرکزی در خصوص شرکت های پرداخت الکترونیک، خرید دستگاه کارتخوان و پایانه های فروشگاهی و توسعه زیرساخت های فنی، اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی اعمال خواهد شد.

همچنین "سامان" درصدد است سرمایه فعلی را از 4.8 به 8 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این بانک فرابورسی از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار سرمایه و بهره مندی از مزایای مالیاتی قانون بودجه اعمال خواهد شد.
https://akhbarbank.com/vdcipya3.t1arv2bcct.html
تازه ترین اخبار