۰
به منظور رفاه حال مشتریان و نیز تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بانکی در ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۲، ساعت کاری شعب بانک گردشگری اعلام شد.
 به گزارش اخباربانک، ساعت کاری شعب تهران و شهرستانها در روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ از ساعت ۷.۳۰ تا ۱۴.۳۰ ، روزهای ۲۹ اسفند امسال و اول فروردین ۱۴۰۲ تعطیل و روزهای ۲ و ۳ فروردین ۱۴۰۲ از ساعت ۹ تا ۱۲ خواهد بود.
همچنین ساعت کاری شعب تهران و شهرستانها در ایام غیرکشیک نوروز ۱۴۰۲ برای روزهای ۵ تا ۹ فروردین از ۷.۳۰ تا ۱۴.۳۰ و روز ۱۰ فروردین از ساعت ۷.۳۰ تا ۱۲.۳۰ به مشتریان خدمات ارائه خواهند کرد.

فهرست شعب کشیک بانک گردشگری طبق جدول زیر است:
 
 
  فهرست شعب کشیک نوروزی
  ردیف نام شعبه کد شعبه تلفن شعبه
  1 مرکزی تهران 110 86195138-39
86191542-43
  2 میرداماد 112 88875687-88
  3 قدس 116 22725112-13
22725109
  4 مرکزی تبریز 1411 04133370388
04133370372
04133370484
  5 کرج 1261 02632219003-05
6 اصفهان 1311 03136259141-42
03136283888
7 کیش 1764 07644490242-43
8 کرمان 1341 03432468981
03432469049
9 مرکزی رشت 1131 01333245540
01333245573
10 مرکزی مشهد 1511 05136109550-54
05136089001-02
11 قصر‌الدشت شیراز 2711 07136265096-98
07136265113-14
12 بندرعباس 1761 07633669522
07633669510
13 ساری 3192 01133253163
14 همدان 1081 08138267100
08138267200
08138267400
15 فردوسی کرمانشاه 1831 08337266626
08337266476
16 خرم‌آباد 1066 06633338390-92
17 قم 1025 02532921308-09
02532910682
18 سلمانشهر 2192 01154631650-52
 
https://akhbarbank.com/vdcjoheo.uqehmzsffu.html
تازه ترین اخبار