۰
بانک صادرات درباره اثر اعمال نرخ های جدید تسعیر ارز بر سود و زیان دوره منتهی به اسفند سال جاری توضیح داد.
به گزارش اخباربانک، بانک صادرات از اثر درآمدی با اعمال نرخ های جدید تسعیر بر سود و زیان دوره منتهی به اسفند سال جاری خبر داد تا آماده بازگشایی نماد شود.

بر اساس این گزارش، "وبصادر" عطف به بخشنامه 25 اسفند بانک مرکزی با موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها اعلام کرد: مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی های ارزی به منظور گزارشگری مالی پایان سال مالی منتهی به اسفند 1401، مبلغ 26.5 هزار تومان برای هر یورو و 25 هزار تومان برای هر دلار و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آنها به یورو در مقطع زمانی پایان اسفند ماه تعیین شده است.

با توجه به نرخ تسعیر اعمال شده در صورت های مالی میان دوره ای منتهی به 31 شهریور سال 1401 ( 22 و 20 هزار تومان برای هر یورو و دلار و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو) و با لحاظ وضعیت باز ارزی مثبت قابل تسعیر این بانک که 280 میلیون یورو با منظور کردن سپرده های ارزی مرتبط با اعتبارات اسنادی ریفاینانس شعب خارج در عملیات ارز خارجی است، اعمال نرخ های جدید تسعیر برای این بانک اثر درآمدی خواهد داشت.

لیکن تعیین آثار دقیق و کامل آن بر سود و زیان بانک، منوط به تکمیل فرایند تهیه و حسابرسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند خواهد بود. صورت های مالی مزبور در موعد مقرر برای اطلاع عموم سهامداران اعلام می شود.
https://akhbarbank.com/vdcfv1dc.w6d1jagiiw.html
تازه ترین اخبار