۰
همایش سراسری رؤسا و معاونین شعب استان‌های مازندران، گلستان و سمنان بانک ایران زمین با محوریت بررسی عملکرد شعب در سال جاری و تبیین سیاست‌ها و اولویت‌های بانک با حضور مدیر استان برگزار شد.
به گزارش اخباربانک، سید مهدی سلیم بهرامی مدیر شعب استان‌های یاد شده در ابتدای جلسه از همکاران خواست به عنوان یک بانکدار و چهره اقتصادی در حوزه فعالیت کاری خود، نسبت به رصد اخبار اقتصادی به صورت روزانه حساس بوده و از این اطلاعات در جهت توسعه منافع بانک بهره برداری کنند.

سلیم بهرامی نظارت دقیق بر رفتار و اعمال همکاران در انجام امور محوله را از رئوس اولیه فعالیت یک مجموعه مالی بیان کرد و گفت: باید تمامی موضوعات کاری توسط رؤسا کنترل و بررسی شود تا تمامی خدمات و سرویس‌ها به صورت کامل ارائه شود.

مدیر شعب استان‌های مازندران، گلستان و سمنان در ادامه افزود؛ بازاریابی در خارج از سرویس اداری از مسائلی است که باید در دستور کار تمامی پرسنل قرار گیرد و با برنامه ریزی صحیح و شناخت مشتریان بالقوه و بالفعل ضمن مراجعه حضوری به محل فعالیت آنان نسبت به معرفی خدمات بانک و سرویس‌های متنوع بانکداری مدرن اقدام نمایند.
https://akhbarbank.com/vdcbgwbw.rhb0gpiuur.html
تازه ترین اخبار