۰
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات بورسی و دولتی از افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها منع شدند .
بانک ها از افتتاح حساب گروهی کارکنان شرکت ها منع شدند
به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات بورسی و دولتی اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است و مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.

براساس این گزارش، روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

https://akhbarbank.com/vdca00na.49nie15kk4.html
تازه ترین اخبار