۰
بیش از ۵۸ میلیون موتورسیکلت در ویتنام وجود دارد.موتورسیکلت در همه جا حضور دارد .
https://akhbarbank.com/vdcaeyno.49neu15kk4.html
تازه ترین اخبار