۰
کارگران از خنکای صبح و پیش از طلوع خورشید به محل کار خود می‌روند. تپه‌های خاکی را کَنده، خاک را الک و خاک تمیز الک شده را به حالت گودال درآورده و درون آن آب ریخته تا جان‌مایه خِشت را فراهم کنند و در نهایت پس از تهیه خشت‌ها و پختن آن، محصول آجر به دست آمده، خشت خشتِ سرپناه خانه‌های ما شود. کوره‌های آجرپزی فقط در تابستان‌ها فعال هستند. زن و مرد، کودک و پیر و همه اعضای خانواده با هم خِشت می‌زنند و کار می‌کنند. یکی بیل می‌زند، یکی قالب آماده می‌کند، یکی صبحانه را می‌آورد، یکی هم در کوره خِشت‌ها را می‌چیند. در آخر آجر پخته شده بار کامیون‌ها شده و بین مصالح فروشی‌ها توزیع می‌شود؛ برای کارگران، اما فردا، روز از نو و روزی از نو... عکاس: فائزه کابلی
akhbarbank.com/vdcepe8f.jh87vi9bbj.html
تازه ترین اخبار