برگزیده هامطالب بیشتر
حذف یک روزه دامنه نوسان و خروج موقت 7 سهم دارای صف خرید

حذف یک روزه دامنه نوسان و خروج موقت 7 سهم دارای صف خرید

پیشنهاد افزایش سرمایه بانک خاورمیانه

پیشنهاد افزایش سرمایه بانک خاورمیانه

دو سناریو برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد

دو سناریو برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد

پیش بینی سود 129 ریالی توسط بانک سینا

پیش بینی سود 129 ریالی توسط بانک سینا

امروز گرانترین سهم جدید عرضه اولیه و بعد از دو روز خارج می شود

امروز گرانترین سهم جدید عرضه اولیه و بعد از دو روز خارج می شود

دلار به کانال ۱۳,۰۰۰ تومان بازگشت

دلار به کانال ۱۳,۰۰۰ تومان بازگشت