۰
چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۴

خرید اوراق گواهی نیکوکاری کرونا 2 توسط موسسه ملل

دو گواهی تامین مالی تحت عنوان کرونا 1 به منظور اهدای کامل منابع جمع آوری شده و کرونا 2 به منظور اهدای صرفاً سود حاصل از منابع جمع آوری شده به وزارت بهداشت جهت صرف در امور مربوطه عرضه شده اند.
خرید اوراق گواهی نیکوکاری کرونا 2 توسط موسسه ملل
به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، به منظور کمک به بخش بهداشت و درمان موسسه اعتباری ملل نسبت به خرید 20 میلیارد ریال اوراق گواهی نیکوکاری کرونا 2 اقدام کرده است.
 
شایان ذکر است سازمان بورس از طریق عرضه اوراق گواهی تامین منابع لازم برای مقابله با ویروس کرونا در دو نماد کرونا 1 و کرونا 2 نموده است.
 
منابع حاصل از فروش این گواهی ها در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت.
 
دو گواهی تامین مالی تحت عنوان کرونا 1 به منظور اهدای کامل منابع جمع آوری شده و کرونا 2 به منظور اهدای صرفاً سود حاصل از منابع جمع آوری شده به وزارت بهداشت جهت صرف در امور مربوطه عرضه شده اند.
 
پیش از این نیز موسسه اعتباری ملل به منظور کمک به بخش بهداشت و درمان نسبت به تهیه ده دستگاه ونتیلاتور به مبلغ 26 میلیارد رسال جهت اهدا به بیمارستان های استان خراسان رضوی اقدام نموده بود.
تازه ترین اخبار