۰
برنامه راهبردی بانک مرکزی برای سال جاری و آینده به تصویب هیات عامل رسید و مقرر شد علاوه بر بانک ها از ظرفیت سایر نهادهای مالی برای عرضه اوراق خزانه در بازار سرمایه استفاده شود.
بانک مرکزی آماده عرضه اوراق خرانه از طریق بانک ها و بازار سرمایه شد
به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی اعلام کرد: در جلسه هیات مدیره بانک مرکزی سند برنامه های راهبردی بخش های مختلف این بانک که بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و در آن مهار تورم، تامین ثبات و کمک به رشد اقتصادی و حصول اطمینان از سلامت موسسات تحت نظارت به عنوان ماموریت محوری برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده برای بازه زمانی ۹۹ تا ۱۴۰۰ به تصویب هیات عامل رسید.

بر اساس این گزارش، برنامه های بانک مرکزی برای توسعه عملیات بازار باز در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ضرورت اعلام شده توسط دولت برای عرضه اوراق لازم توسط خزانه داری کل ، مقرر شد علاوه بر حضور بانک ها از ظرفیت سایر نهادهای فعال در بازار مالی نیز در بازار ثانویه استفاده شود.

همچنین تاکید شد بخش اعتبارات بانک، مراحل اجرایی بخش های مختلف بسته اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا را در کوتاه ترین زمان ممکن پیگیری و عملیاتی کند.
 
تازه ترین اخبار