۰
۱
يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۷

بانک صادرات،پیشتاز در اقناع مشتری

روابط عمومی در هر سازمان و مجموعه عهده دار ایفای وظایف و انجام فعالیت هایی است که به منصه ظهور رسانیدن آنها می تواند نقش بارزی در موفقیت دستگاه های اجرایی برای دستیابی به اهداف سازمانی داشته باشد.
در سال گذشته عرصه اقتصاد و شبکه بانکی کشور با فراز و فرود های متعددی مواجه شد و افت و خیزهای زیادی از منظر اطلاع رسانی را تجربه کرد و در این میان بزرگترین بانک خصوصی و بورسی کشور بعنی بانک صادرات ایران در عرصه اطلاع رسانی با اتخاذ شیوه اقناعی توانست در ابعاد کمی و کیفی رسالت خود را به عنوان چشم بینا و آینه تمام نمای سازمان بزرگی نظیر این بانک خوشنام و پرآوازه به نحو مطلوب انجام دهد.

به نظر می رسد روابط عمومی این بانک التزام به عملیاتی شدن شعار سازمان متبوع تحت عنوان” حق با مشتری است” را در سرلوحه کار خود قرار داده است و هنرمندانه در تعاملی سازنده موفق شده است نقش های تبلیغی، تشویقی، اقناعی و نفوذ در افکار عمومی را ایفا نماید.

وجود مدیر ارشد بانک که زوایای پیدا و پنهان روابط عمومی را به خوبی درک می کند ، فرصت و شرایطی را برای دست اندرکاران و قعالین روابط عمومی در این بنگاه عظیم اقتصادی را فراهم آورده است تا با فراغ بال
مدیریت بسیار مناسب روابط عمومی بانک صادرات در سال گذشته در جریان موسسه منحل شده میزان سمت و سوی یک موضوع پیچیده و بغرنج را که می توانست منجر به بحران سیاسی و اجتماعی شود در مسیری قرار داد که التهابات به تدریج فروکش کرد و ذینفعان در این موضوع مهم به کرات از چنین مدیریت هوشمندانه ای تقدیر کردند.

گستردگی این بانک در داخل و خارج از کشور، تنوع خدمات،تعداد مشتریان و کاربران خدمات الکترونیکی بانک صادرات و متغیر هایی از این دست نشان می دهد که مدیریت افکار عمومی و برآورده شدن نیازهای این خیل پر شمار در عرصه اطلاع رسانی کاری سترگ و بسیار ارزشمند است.

خلاقیت و نوآوری های بانک صادرات در زمینه فعالیت های اطلاع رسانی ، تبلیغاتی و انتشاراتی در خور شان و منزلت این بانک بزرگ می باشد زیرا توانسته است بیانگر ابعاد و وجوه مختلف خدمات و فعالیت های این بانک در عرصه های گوناگون اقتصادی، صنعتی ، اجتماعی و … باشد، گرچه انتظار می رود در سپهر اطلاع رسانی کشور شاهد درخشش و تلالو بیش از پیش این مجموعه باشیم.

وفق آمار موجود و بررسی های انجام شده در سال ۹۴ افزون بر ۲۶۵ خبر بر روی خروجی سایت این بانک قرار گرفته است و تحریر و تنظیم نزدیک به ۱۸۰ یادداشت و تحلیل پیرامون کارکرد بانک صادرات در رسانه ها با رقم چشمگیر ۱۲ هزار بار باز نشر در رسانه های معتبر کشور گویای موفقیت روابط عمومی بانک صادرات در زمینه برقراری تعامل با رسانه ها و اصحاب مطبوعات می باشد.

نکته قابل تحسین در عملکرد روابط عمومی بانک صادرات در پهنه پیچیده ارتباطات و فضای رسانه ای پایبندی به اخلاق رسانه ای و اجتناب از سوگیری های خاص و بعضا رایج در برخی مجموعه هاست که ناظران و فعالین در این عرصه بر این مدعا صحه می گذارند.

این موفقیت روابط عمومی بانک صادرات در سال ۹۴ می تواند الگوی مناسبی برای بنگاه های اقتصادی باشد تا این پل ارتباطی در بزرگرا ه های ارتباطی با قوام و استحکام هر چه بیشتر معبر مشتاقان کسب اطلاعات و واقعیات به ویژه در عرصه موفقیت های شبکه بانکی کشور باشد.
akhbarbank.com/vdcbawba.rhb5apiuur.html
مشاهده نظر مخاطبان
یک بانکی
در مورد همین خبر ، سال گذشته روابط عمومی بانک تجارت برترین روابط عمومی شناخته و لوح و تندیس دریافت کرد اما هیچ گونه خبری ذکر نشد .
تازه ترین اخبار