۰
بیمه پارسیان در دوره عملیاتی هفت ماهه منتهی به مهر ماه 1402 موفق به ثبت تراز عملیاتی مثبت سه هزار میلیارد تومانی شده است.
ثبت تراز عملیاتی مثبت سه هزار میلیارد تومانی توسط بیمه پارسیان
به گزارش اخباربانک، این شرکت در دوره عملیاتی هفت ماهه منتهی به مهر 1402 بیش از هفت هزار میلیارد تومان حق بیمه به مشتریان فروخته است.

حال آنکه مجموعا 3.9 همت خسارت پرداخت شده است، بنابراین تراز عملیاتی شرکت مثبت سه هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. عددی که در قیاس با دوره مشابه، جامپ  دو برابری را نشان می دهد.

پرش 3.4 هزار میلیاردی فروش تجمیعی حق بیمه ها مهر تاییدی بر تقویت برندیگ اجتماعی ، افزایش سهم بازار و در نتیجه گسترش مجاری درآمدی ، بیزینس است. همچنین گفتنی است که ضریب پرداخت خسارت نیز در این مدت 7 ماهه ، 57% محاسبه شده است ؛ یعنی به ازای هر 1 میلیارد حق بیمه فروخته شده ، 570 میلیون تومان خسارت به بیمه شدگان پرداخت شده است. نسبت مذکور در دوره مقایسه ای 58% بوده و روند نزولی آن در گذر زمان با افزایش منابع در دسترس مدیریت سبب تقویت بنیه مالی ، عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت خواهد شد. حق بیمه های باربری ، هواپیما ، نفت و انرژی و آتش سوزی به ترتیب با ضریب خسارت 1% ، 4% ، 6% و 7% سودده ترین طرح های بیمه ای شرکت شناخته شده است.

اخیرا کادر مدیریتی پیشنهاد افزایش سرمایه 300 میلیاردی از محل سود انباشته را روانه کدال کرده است. تصمیم شایسته ای که در نتیجه اجرا شدن آن ، ثروت انباشته شده در دل بیزینس به سمت فعالیت های اصلی هدایت شده و با گسترش مجاری درآمدی و سودسازی به رشد ارزش شرکت کمک می کند. در ضمن باید توجه داشت که در این روز های اقتصاد کشور ، مفهوم ارزش زمانی پول از جمله مهمترین متغیر های تاثیر گذار بر تصمیمات عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت ها بوده ؛ فلذا ورود منابع مالی انباشته شده به چرخه عملیاتی و سرمایه گذاری بیزینس در زمان حال صرفه اقتصادی بیشتری در مقایسه با زمان آینده نصیب سهامداران می کند. علاوه بر مزیت مذکور ، به دنبال افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، شرکت مشمول معافیت مالیاتی تصویب شده هیات وزیران خواهد شد ؛ فلذا با کاهش جریانات خروجی نقدی در سرفصل هزینه مالیات تراز نقدینگی بیزینس در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.

البته باید توجه داشت که در شهریور 1402 ، سرفصل وجوه نقد عملیاتی شرکت که مهمترین معیار سنجش نقدینگی سازمان ها است ؛ با ثبت جامپ سنگین 200% در قیاس با دوره مشابه ، بیش از 615 میلیارد تومان افزایش یافته و به 930 میلیارد رسیده است ؛ بنابراین نگرانی از بابت ریسک نقدینگی برای سهامداران باقی نمانده است.
 
https://akhbarbank.com/vdce7v8o.jh8wpi9bbj.html
تازه ترین اخبار