۰
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۵

مجوز افزایش سرمایه چهار شرکت صادر شد

چهار شرکت مجوز افزایش سرمایه ۱۳۳، ۵۰، ۱۷۸ و ۱۰۰ درصدی را از محل سود انباشته گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
به گزارش اخباربانک، چهار شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان، خاک نسوز استقلال آباده، تأمین سرمایه کاردان و داروسازی آوه سینا به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 133، 50، 178 و 100 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

بر اساس این گزارش، "شتوکا" سرمایه فعلی را از 37.5 به 87.5 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای ایجاد ظرفیت تولید 1400 تن انواع پوشش‌های صنعتی صرف می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 87.5 به 126.2 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

سرمایه فعلی "کباده" از 74.5 به 111.7 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از کاهش نقدینگی اعمال می شود.

همچنین "تکاردان" سرمایه فعلی را از 900 میلیارد به 2.5 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری و بهبود نسبت کفایت سرمایه صرف می شود.

سرمایه فعلی "داوه" از 69.6 به 139.2 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.
https://akhbarbank.com/vdchiqnw.23ni6dftt2.html
تازه ترین اخبار