۰
بانک ملت ، مجوز بانک مرکزی برای افزایش سرمایه ۱۰۱ درصدی از محل سود انباشته را گرفت تا پس از صدور مجوز سازمان بورس، جایگاه بزرگترین بانک بورسی را تثبیت کند.
مجوز بانک مرکزی برای افزایش سرمایه ۱۰۱ درصدی بانک ملت
به گزارش اخباربانک، بانک ملت از مجوز بانک مرکزی به برنامه افزایش سرمایه 101 درصدی از محل سود انباشته خبر داد تا پس از صدور مجوز از سوی سازمان بورس، جایگاه بزرگترین بانک بورسی را تثبیت کند.

بر اساس این گزارش، "وبملت" پیرو نامه 22 مرداد در خصوص درخواست مجوز افزایش سرمایه بانک ملت از 35.3 به 71 هزار میلیارد تومان معادل 101 درصد از محل سود انباشته اعلام کرد: بانک مرکزی طرح موضوع افزایش سرمایه در مجمع فوق العاده بانک با رعایت مفاد قانون تجارت، قانون پولی و بانکی، قانون اصلاح اجرای سیاست های اصل 44 ، دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر ضوابط و مقررات موضوعه را بلامانع دانست.

موافقت فوق به منزله بلا مانع بودن ثبت افزایش سرمایه بانک نبوده و پس از انجام مراحل افزایش سرمایه، صورت جلسه مربوطه به منظور بررسی باید به این بانک ارائه شود.
https://akhbarbank.com/vdchxxnw.23nizdftt2.html
تازه ترین اخبار