۰
بانک تجارت در دورۀ 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل، 105 درصد رشد تراز عملیاتی داشته است.
رشد 105 درصدی تراز عملیاتی بانک تجارت در 6 ماهه نخست امسال
به گزارش خبرنگار اخباربانک، بررسی اطلاعات مالی منتشر شده " وتجارت " نشان می دهد؛ بانک تجارت در شهریور ماه 6.5 هزار میلیارد تومان درآمد تسهیلات شناسایی کرده که 6 درصد کمتر از مرداد ماه است. وتجارت در این ماه 4.3 میلیارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخته که 13 درصد بیش از ماه گذشته است.

تراز عملیات بانکداری در این ماه 2.23 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به ماه گذشته سه درصد کاهش داشته است.

وتجارت در دورۀ 6 ماهه حدود 34.4 همت درآمد تسهیلات و 23.7 همت سود سپرده گزارش کرده که تراز عملیات بانکداری را به 10.7 همت می‌رساند. در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل، 46 درصد رشد درآمد تسهیلات، 30 درصد رشد سود پرداختی، 105 درصد رشد تراز عملیاتی مشاهده می‌شود.
https://akhbarbank.com/vdcezx8o.jh8w7i9bbj.html
تازه ترین اخبار