۰
بانک ملت در شهریور ماه 11.1 هزار میلیارد تومان درآمد تسهیلات گزارش کرده که هفت درصد بیش از ماه گذشته است.
رشد 7 درصدی درآمد تسهیلاتی بانک ملت در شهریور
به گزارش خبرنگار اخباربانک، بانک ملت در شهریور ماه 11.1 همت درآمد تسهیلات گزارش کرده که هفت درصد بیش از ماه گذشته است. همچنین در این ماه سود پرداختی به سپرده ها 5150 میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ماه 3 درصد کاهش دارد.
 
تراز عملیات بانکداری این ماه نزدیک به 6 همت است و نسبت به ماه گذشته 16 درصد رشد دارد. همچنین درآمد کارمزد این ماه 948 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مرداد 11 درصد کاهش دارد.
 
در مجموع شش ماه، بیش از 61 همت درآمد تسهیلات و 30 همت سود سپرده گزارش شده که تراز عملیات بانکداری را به حدود 31 همت می رساند. درآمد کارمزد این دوره هم معادل 7603 میلیارد تومان است. در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل، وبملت شاهد 57 درصد رشد درآمد، 34 درصد افزایش سود پرداختی، 88 درصد افزایش تراز عملیاتی و 60 درصد رشد درآمد کارمزد است.
 
آخرین قیمت سهم 457 تومان است و در یک ماه اخیر دو درصد کاهش داشته است.
https://akhbarbank.com/vdch6inw.23niqdftt2.html
تازه ترین اخبار