۰
بانک صادرات ایران در شش ماهه نخست سال جاری، 32 درصد رشد درآمد تسهیلات، 43 درصد رشد تراز عملیاتی و 29 درصد رشد درآمد کارمزد را ثبت کرده است.
رشد 43 درصدی تراز عملیاتی بانک صادرات در 6 ماهه نخست امسال
به گزارش خبرنگار اخباربانک، صورت های مالی منتشر شده بانک صادرات نشان می دهد؛ بانک صادرات ايران در شهریور ماه 4776 میلیارد تومان درآمد تسهیلات گزارش کرده که شش درصد بیش از مرداد است.

سود پرداختی به سپرده ها در این ماه 4020 میلیارد تومان است و در مقایسه با ماه قبل هفت درصد افزایش یافته است.
 
تراز عملیات بانکداری این ماه معادل 756 میلیارد تومان است که نسبت به مرداد ماه سه درصد کاهش دارد. همچنین درآمد کارمزد این ماه 600 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مرداد شش درصد کاهش دارد.
 
در مجموع شش ماه، درآمد تسهیلات 26.4 هزار میلیارد تومان، سود سپرده پرداختی 20.6 هزار میلیارد تومان، تراز عملیات بانکداری 5708 میلیارد تومان و درآمد کارمزد 3079 میلیارد تومان است که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل، 32 درصد رشد درآمد تسهیلات، 29 درصد رشد سود سپردها، 43 درصد رشد تراز عملیاتی و 29 درصد رشد درآمد کارمزد را نشان می دهد.
 
آخرین قیمت سهم 2185 ریال است و در یک ماه اخیر 11 درصد رشد داشته است.
https://akhbarbank.com/vdcgux9y.ak9xu4prra.html
تازه ترین اخبار