۰
بانک خاورمیانه شهریور ماه را با 798 میلیارد تومان درآمد تسهیلات سپری کرده که نسبت به مرداد ماه رشد شش درصدی داشته است.
گزارش خوب ماهانه بانک خاورمیانه در پایان تابستان
به گزارش اخباربانک، بانک خاورمیانه شهریور ماه را با 798 میلیارد تومان درآمد تسهیلات سپری کرده که نسبت به مرداد ماه رشد شش درصدی داشته است. سود پرداختی به سپرده های بانک معادل 423.6 میلیارد تومان است و در مقایسه با تیر ماه 7 درصد افزایش یافته است.
 
تراز عملیات بانکداری در این ماه 374.2 میلیارد تومان است و نسبت به مرداد ماه 4.6 درصد رشد را نشان می‌دهد.
 
در دورۀ شش ماهه، درآمد تسهیلات معادل 4,295 میلیارد تومان، سود پرداختی به سپرده ها برابر 2,206.6 میلیارد تومان و تراز عملیاتی بانک معادل 2,088 میلیارد تومان است که نسبت به دورۀ شش ماهۀ سال گذشته، حاکی از رشد 171 درصد تراز عملیاتی است.
 
آخرین قیمت سهم 388 تومان است و در یک ماه اخیر 5.4 درصد رشد داشته‌است.
https://akhbarbank.com/vdcfe0d1.w6d0vagiiw.html
تازه ترین اخبار