۰
بیمه‌نامه‌های آتشسوزی، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، کشتی، هواپیما و باربری قبل از صدور باید تاییدیه بیمه مرکزی را داشته باشند
صدور برخی بیمه‌نامه‌ها مشروط به تایید بیمه مرکزی شد
به گزارش اخباربانک، مطابق دستور جدید بیمه مرکزی از این به بعد بیمه‌نامه‌های آتشسوزی، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، کشتی، هواپیما و باربری قبل از صدور باید تاییدیه بیمه مرکزی را داشته باشند.

بیمه‌نامه های کشتی: با مجموع تعهدات بیش از  ۱۰/۰۰۰ میلیارد ریال برای هر کشتی و ۳۰/۰۰۰ ریال برای هر ناوگان
 بیمه نامه های هواپیما: با مجموع تعهدات بدنه و مسئولیت بیش از ۳/۰۰۰ میلیارد ریال برای هر هواپیما و  ۶/۰۰۰ میلیارد برای هر ناوگان هواپیمایی
بیمه نامه های باربری: با سرمایه بیش از ۱۰/۰۰۰ میلیارد ریال برای هر حمل

https://akhbarbank.com/vdcd5f0n.yt0xk6a22y.html
تازه ترین اخبار