۰
دولت در چهار ماه سال ۲۱۶.۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول کرد که سهم مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه، ۴.۶ هزار میلیارد تومان معادل ۲ درصد بود.
به گزارش اخباربانک، طبق آمار وزارت اقتصاد ، طی چهار ماه سال جاری مجموع درآمدهای مالیاتی برابر با ۲۱۶.۲ هزار میلیارد تومان شامل ۱۳۳.۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم و ۸۳.۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۵۰ ، ۵۲ و ۴۲ درصدی داشت.

بر اساس این گزارش، بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم نشان می دهد مالیات بر اشخاص حقوقی ۸۱.۵ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از مالیات بر درآمد ها ۴۱.۵ هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از مالیات بر ثروت ۱۰.۰۳ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین در بخش مالیات بر ثروت، درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۶.۸ میلیارد تومان، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گران‌قیمت ۶۹۳.۴ میلیارد تومان و درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲.۱ میلیارد تومان بود.

در بخش مالیات بر درآمدها نیز درآمد حاصل از مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی ۸.۵ و ۱۳.۹ هزار میلیارد تومان بود. در این میان، مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه بالغ بر ۴.۶ هزار میلیارد تومان بود.


https://akhbarbank.com/vdcfmcd1.w6dytagiiw.html
تازه ترین اخبار