۰
بررسی روند قیمت سهام بانک صادرات طی دو ماه سال جاری نشان از کسب بازدهی ۴۳ درصدی برای سهامداران دارد.
سهام بانک صادرات در دو ماه امسال چقدر بازدهی برای سهامداران داشت؟
به گزارش اخباربانک، بررسی گزارش عملکرد بانک صادرات نشان می دهد، مجموع درآمد تسهیلات دو ماهه به 8 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 38 درصدی همراه بود.

بر اساس این گزارش، سبد درآمد تسهیلات گویای آن است اوراق مرابحه در پله اول، سهم 37 درصدی و در پله بعد خرید دین، سهم 23 درصدی را دارد. رتبه سوم نیز به فروش اقساطی با سهم 14 درصدی تعلق دارد.

سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری شده در اردیبهشت و دو ماهه به 3 و 6 هزار میلیارد تومان رسید. تفاوت درآمد تسهیلات محقق شده و سود سپرده های پرداختی حاکی از تحقق تراز عملیات مثبت 2.3 هزار میلیارد تومانی در بازه زمانی مورد بررسی است و نشان از افزایش قابل توجه 87 درصدی نسبت به تراز مثبت ماه نخست سال دارد.

مانده سپرده ها در پایان ماه 555 هزار میلیارد تومان و نسبت به پایان فروردین ماه با افزایش همراه بود. روند قیمت سهام این بانک در دو ماه سال بازدهی 43 درصدی برای سهامداران به همراه داشت.
https://akhbarbank.com/vdcgy79y.ak9zq4prra.html
تازه ترین اخبار