۰
يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۵

تغییر جدید در پرداخت حق بیمه

حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۸۵ و برای ما به التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۰، ۱۹ و ۱۱ خواهد بود.
تغییر جدید در پرداخت حق بیمه
به گزارش اخباربانک، بر اساس ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه، پس از لازم الاجرا شدن این قانون حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (29) قانون تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر 2 تا 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 15، 20 و 85 و برای ما به التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 0، 19 و 11 خواهد بود.
 
تبصره 1- پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صندوق‌‌های بازنشستگی لشکری و کشوری حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده برای ما به التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر 2 تا 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 12.5 و 10 و برای مابه التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 11.5 و 11 خواهد بود.

تبصره 2- در سایر صندوق‌‌های بازنشستگی سطح بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه شده و کارفرما به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.
 
https://akhbarbank.com/vdcexp8o.jh87fi9bbj.html
تازه ترین اخبار