۰
ديوان عدالت اجرای شرط سني براي احراز صلاحيت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه را متوقف كرد.
به گزارش اخباربانک، آيين نامه ٩٠.٣ که به تایید شورای عالی بیمه رسیده به تازگي الزاماتي را در خصوص شرايط سني مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي بيمه ابلاغ كرده بود.

برخي مديران صنعت بيمه در همين زمينه اين موضوع را مغاير با قانون تجارت دانستند و به همين دليل شكايتي را در ديوان عدالت طرح كردند.

ديوان عدالت اجرای شرط سني براي احراز صلاحيت مدیران بیمه ای را متوقف كرد
 
https://akhbarbank.com/vdcjoieh.uqeyozsffu.html
تازه ترین اخبار