۰
شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۵

قیمت روز تلویزیون های سامسونگ در بازار

لیست قیمت جدید انواع تلویزیون های سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
 
 
 
مدل سال عرضه (میلادی) قیمت (تومان)
55QN90B 55QN90B 2022 62.500.000
55Q70B 55Q70B 2022 36.500.000
50BU8500 50BU8500 2022 21.800.000
55Q80B 55Q80B 2022 45.000.000
55BU8000 55BU8000 2022 25.500.000
55BU8500 55BU8500 2022 25.600.000
65BU8500 65BU8500 2022 38.500.000
65Q60B 65Q60B 2022 42.700.000
43BU8000 43BU8000 2022 17.600.000
55AU9000 55AU9000 2021 29.600.000
55S95B  55S95B 2022 69.500.000
55QN95B 55QN95B 2022 72.000.000
55Q70A 55Q70A 2021 33.100.000
50AU8000 50AU8000 2021 19.400.000
55Q60B 55Q60B 2022 28.600.000
55QN85B 55QN85B 2022 57.700.000
65Q70B 65Q70B 2022 48.200.000
65Q65B 65Q65B 2022 40.400.000
65BU8000 65BU8000 2022 36.300.000
65QN85A  65QN85A 2021 77.000.000
55AU7000  55AU7000 2021 21.800.000
55AU8000 55AU8000 2021 23.900.000
55Q70T 55Q70T 2020 31.100.000
 55Q60A  55Q60A 2021 28.000.000
43AU8000 43AU8000 2021 16.800.000
32T5300 32T5300 2020 7.900.000
50BU8000 50BU8000 2022 20.900.000
65QN90B 65QN90B 2022 89.000.000
50AU7000 50AU7000 2021 18.800.000
75Q80B 75Q80B 2022 83.500.000
65QN85B  65QN85B 2022 77.000.000
75QN90B 75QN90B 2022 156.000.000
75QN85B 75QN85B 2022 112.000.00
65Q70A  65Q70A 2021 46.500.000
50TU8500  50TU8500 2020 20.500.000
75Q70A  75Q70A 2021 69.500.000
55TU8500 55TU8500 2020 24.400.000
43AU7000  43AU7000 2021 16.300.000
58AU7000 58AU7000 2021 25.000.000
https://akhbarbank.com/vdchzmnw.23nvxdftt2.html
تازه ترین اخبار