۰
سازمان بورس طی اصلاحیه ای، شرکت های حاضر در بازار پایه را از شمول معرفی و قرارداد بازارگردانی خارج کرد.
به گزارش اخباربانک، امیر مهدی صبائی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، اصلاحیه الزام شرکت های بورسی و فرابورسی به معرفی بازارگردان را به مدیران عامل بورس تهران و فرابورس ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، کلیه شرکت های بورس و فرابورس موظفند ظرف مهلت ابلاغی نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان اقدام کنند. در غیر این صورت ناشر متخلف محسوب و به ضمانت اجراهای تذکر، اخطار، محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت از تصدی در هیات مدیره اشخاص تحت نظارت، سلب صلاحیت، لغو پذیرش، محکوم می شوند. بورس تهران و فرابورس مکلفند نسبت به اجرای این مصوبه و ارائه گزارش به سازمان اقدام کنند.

تبصره: ناشران ثبت شده اما پذیرفته نشده موظفند در صورت تشخیص فرابورس پس از تایید مدیریت نظارت بر بورس ها نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به فرابورس اقدام کنند.

پیش از این طبق مصوبه 7 مهر سال 99، بازارگردانی برای شرکت های بورسی و فرابورسی و حاضر در پایه اجباری بود که با مصوبه جدید، بازار پایه فرابورس از شمول بازارگردانی اجباری خارج شد.
https://akhbarbank.com/vdcexx8v.jh8owi9bbj.html
تازه ترین اخبار