۰
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۳

زیان بیمه میهن افزایش یافت

شرکت بیمه میهن، در بازه زمانی مورد گزارش زیان خالصی معادل 138 میلیارد تومان شناسایی شده که 64 میلیارد تومان آن در 3 ماهه پائیز محقق گردیده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال 1400 حاکی از افزایش بیش از 2 برابری زیان خالص است.
مطابق با اطلاعات منتشر شده از سوی این شرکت، در بازه زمانی مورد گزارش زیان خالصی معادل 138 میلیارد تومان شناسایی شده که 64 میلیارد تومان آن در 3 ماهه پائیز محقق گردیده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال 1400 حاکی از افزایش بیش از 2 برابری زیان خالص است.

حق بیمه خالص (سهم نگهداری) در دوره مورد بررسی به رقم 326 میلیارد تومان بالغ گردید؛ این رقم نسبت به دوره مشابه قبل رشد 30 درصدی را تجربه نمود. هم چنین درآمدهای بیمه ای شرکت بیمه میهن به بیش از 345 میلیارد تومان رسید و 25 درصد رشد داشت؛ اما وجود خسارت پرداختنی 351 میلیارد تومانی و هزینه های بیمه ای این شرکت را با زیان ناخالص 69 میلیارد تومانی همراه ساخت.

در میان هزینه های میهن نیز شاهد رشد 29 درصدی هزینه های عمومی و اداری در دوره مورد گزارش نسبت به مدت مشابه قبل بودیم. هزینه مالی این شرکت بیمه ای در این دوره صفر بوده است.
https://akhbarbank.com/vdcjhteo.uqehvzsffu.html
تازه ترین اخبار