۰
بانک تجارت فروشنده ۱.۲۳ تا ۱۰۰ درصد سهام ۶ زیرمجموعه غیر بورسی از طریق مزایده شد.
به گزارش اخباربانک، بانک تجارت که با سرمایه 22.3 هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد از واگذاری 1.23 تا 100 درصد سهام 6 زیر مجموعه غیربورسی از طریق مزایده خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

بر اساس این گزارش، "وتجارت" اعلام کرد: در نظر دارد راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و سیاست کاهش تصدی گری، 1.23 تا 100 درصد سهام در 6 شرکت غیر بورسی را از طریق مزایده به صورت نقد یا نقد و شرایطی واگذار کند.

متقاضیان تا 19 بهمن فرصت دارند برای خرید اسناد مزایده اقدام کنند. پاکت های حضور در مزایده یکشنبه 30 بهمن بازگشایی می شود.
https://akhbarbank.com/vdcb95bw.rhb9apiuur.html
تازه ترین اخبار