۰
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جلسه امروز خبر داد.
مهرداد گودرزوند چگینی اعلام کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس علاوه بر کمیسیون تلفیق، کمیسیون برنامه و بودجه نیز باید نظر و گزارش را درباره کلیات لایحه بودجه اعلام کنند و بر این اساس در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کلیات بودجه سال آینده را تصویب و برای رسیدگی به صحن علنی ارجاع کرد. طبق آیین نامه داخلی در جریان رسیدگی به کلیات، گزارش دو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه قرائت می شود.
https://akhbarbank.com/vdcfyxdc.w6d1cagiiw.html
تازه ترین اخبار