۰
مدیر با سابقه بازارسرمایه، سکاندار جدید کانون نهاد‌های سرمایه گذاری با ۶۰۰ عضو شد تا این نهاد خودانتظام و مهم وارد دور جدیدی از حیات ۲۵ ساله شود.
به گزارش اخباربانک، آخرین تحولات بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد ریاست مهمترین نهاد خود انتظام بازار سرمایه و نماینده بیش از ۶۰۰ نهاد مالی، تغییر کرده و کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران وارد دور جدیدی از حیات ۲۵ ساله شد.
 
براساس این گزارش به این ترتیب رسول سعدی سکاندار کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران و جانشین سعید اسلامی بیدگلی شد که بیش از ۶ سال عهده دار این سمت بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سعدی با مدرک دکترای مدیریت مالی و دانش آموخته نشگاه تهران، یکی از پاک دست‌ترین مدیران بازار سرمایه بوده و دارای سوابقی، چون نخستین رئیس هیات مدیره فرابورس، رئیس و عضو هیأت مدیره چند شرکت، عضو هیات مدیره انجمن مالی ایران، مدیرعامل سرمایه‌گذاری بوعلی و... است.

سعدی همچنین از خرداد ۹۵ تا سال جاری عضو شورای عالی بود و از حدود دو ماه پیش هم به ریاست هیات مدیره فرابورس برگزیده شد.

کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران، طبق قانون بازار اوراق بهادار تاسیس شده و عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های تأمین‌سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، پردازش اطلاعات مالی و سایر نهاد‌های مالی، عضو کانون نها‌های سرمایه گذاری هستند.
 
https://akhbarbank.com/vdca0wna.49no015kk4.html
تازه ترین اخبار