۰
۹ شرکت پرسود بورسی و دولتی در سال جاری به همراه ۷ شرکت پر درآمد و ۵ شرکت زیانده دولتب در لایحه بودجه سال آینده معرفی شدند.
به گزارش اخباربانک، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال آینده اعلام کرد: درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی هر یک در حدود ۴۵ درصد رشد داشتند که با توجه به نرخ تورم و رشد نرخ ارز، رشد غیرعادی محسوب نمی‌شود و هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی نیز به میزان ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، لایحه بودجه مانند سال‌های قبل، سازوکاری برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی نکرده و تنها برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای رشد داشت. همچنین از دیگر نکات منفی لایحه بودجه می‌توان به کم‌برآوردی قابل توجه در تعداد شرکت‌های زیانده اشاره کرد.

برخی ارقام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال آینده:
درآمد پیش بینی شده شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده: ۲۴۱۶ هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
رشد نسبت به سال جاری: ۴۸ درصد
درآمد مصوب (قانون بودجه) سال جاری شرکت‌های دولتی: ۱۶۳۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

درآمد‌های پیش بینی شده برای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده:
۱. اعتبارات هزینه‌ای (کمک زیان): ۱۰ هزار و ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال جاری
۲. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای: ۵۱ هزار و ۴۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
۳. تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی: ۱۲۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
۴. وام‌های خارجی: ۶۵ هزار و ۷۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
۵. دارایی‌های جاری: ۳۷ هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
۶. سایر دریافت ها: ۳۹۶ هزار و ۱۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

هزینه‌های پیش بینی شده شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲:
کل هزینه‌های پیش بینی شده در لایحه ۱۴۰۲: ۵۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
میزان رشد نسبت به قانون بودجه سال جاری: ۴۶ درصد

محل مصارف:
۱. مالیات: ۱۴ هزار و ۲۸۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
۲. ۵۰ درصد سود: ۱۸ هزار و ۲۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
۳. سود سهام: ۱۱ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان
۴. سایر حساب‌های تخصیص سود: ۶۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
۵. بازپرداخت تسهیلات بانکی: ۱۹۲ هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
۶. بازپرداخت وام‌ها یخارجی: ۴۸ هزار و ۵۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
۷. وجوه اداره شده: هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
۸. هزینه‌های سرمایه ای: ۵۷۷ هزار و ۹۴۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
۹. افزایش دارایی‌های جاری: ۸ هزار و ۸۹۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

۷ شرکت دارای بیشترین پیش بینی درآمد :
۱. پالایشگاه آبادان با درآمد ۲۹۹ هزار و ۶۶۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی و رشد ۵۷ درصدی نسبت به ۱۴۰۱
۲. شرکت ملی نفت با درآمد ۲۸۷ هزار و ۹۹۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی و رشد ۶۸ درصدی
۳. شرکت ملی گاز با درآمد ۲۴۲ هزار و ۷۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی و رشد ۶۷ درصدی
۴. پالایشگاه اراک با درآمد ۲۰۲ هزار و ۲۴۴ میلیارد تومانی و رشد ۵۱ درصدی
۵. بازرگانی دولتی ایران با درآمد ۱۸۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی و رشد ۵۶ درصدی
۶. بانک سپه با درآمد هزار و ۸۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی و رشد ۵۵ درصدی
۷. بانک ملی با درآمد ۹۱ هزار و ۸۲۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی و رشد ۲۱ درصدی
جمع کل: ۱۴۰۷ هزار و ۴۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و رشد ۵۶ درصدی نسبت به کل درآمد شرکت‌های دولتی در بودجه سال جاری

سودآورترین شرکت‌های دولتی در سال جاری:
۱. ملی گاز ایران: ۵۳.۵ هزار میلیارد تومان
۲. ایمیدرو: ۳۶.۴ هزار میلیارد تومان
۳. پالایشگاه امام : ۲۴ هزار میلیارد تومان
۴. بانک مرکزی: ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان
۵. ملی نفت: ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان
۶. پالایشگاه آبادان: ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان
۷. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس: ۶.۹ هزار میلیارد تومان
۸. سازمان بنادر و دریانوردی: ۶.۱ هزار میلیارد تومان
۹. تهیه و تولید مواد معدنی: ۳.۴ هزار میلیارد تومان

۵ شرکت دولتی دارای بیشترین پیش بینی زیان :
۱. بانک سپه با زیان ۹.۵ هزار میلیارد تومانی
۲. سازمان صدا و سیما با زیان ۷.۵ هزار میلیارد تومانی
۳. شرکت راه آهن با زیان هزار میلیارد تومانی
۴. بانک مسکن با زیان ۸۸۰.۵ میلیارد تومانی
۵. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با زیان ۶۸۴ میلیارد تومانی
جمع کل زیان ۵ شرکت دارای بیشترین زیان پیش بینی شده در بودجه سال آینده: ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان

۷ شرکت دارای بیشترین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی)‌:
۱. شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور با اعتبار ۱۵ هزار و ۵۶۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی و سهم ۳۰ درصدی از بودجه عمرانی ۱۴۰۲
۲. شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعتبار ۱۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی و سهم ۲۲ درصدی از بودجه عمرانی ۱۴۰۲
۳. شرکت آبفای کشور با اعتبار ۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی و سهم ۱۸ درصدی از بودجه عمرانی ۱۴۰۲
۴. شرکت راه آهن با اعتبار ۴ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومانی و سهم ۸ درصدی از بودجه عمرانی ۱۴۰۲
۵. سازمان مجری ساختمان‌های دولتی و تأسیسات عمومی با اعتبار هزار و ۴۸۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و سهم ۳ درصدی از بودجه عمرانی ۱۴۰۲
۶. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعتبار هزارو ۴۷۰ میلیارد تومانی و سهم ۳ درصدی از بودجه عمرانی ۱۴۰۲
۷. شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی با اعتبار هزار و ۱۱۳ میلیارد تومانی و سهم ۲ درصدی از بودجه عمرانی ۱۴۰۲
۸. سازمان هوافضای نیرو‌های مسلح با اعتبار هزار و ۱۰۷ میلیارد تومانی و سهم ۲ درصدی از بودجه عمرانی ۱۴۰۲
جمع کل اعتبارات : ۴۵ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان باسهم ۸۹ درصد
https://akhbarbank.com/vdcg7z97.ak9yx4prra.html
تازه ترین اخبار