۰
چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۱۶

رشد 35 درصدی درآمد حق بیمه " بیمه نوین"

مجموع درآمد حق بیمه شناسایی شده بیمه نوین در بازه زمانی 8 ماهه منتهی به آبان 1401 به 1843 میلیارد تومان بالغ گردید. مقایسه درآمد حق بیمه شناسایی شده در بازه مورد بررسی با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش 35 درصدی آن می باشد.
رشد 35 درصدی درآمد حق بیمه " بیمه نوین"
درآمد حق بیمه شرکت بیمه نوین که در مهر ماه با کاهش قابل توجهی همراه شده بود در آبان به روند صعودی بازگشت و به حدود 297 میلیارد تومان رسید.

به این ترتیب مجموع درآمد حق بیمه شناسایی شده در بازه زمانی 8 ماهه منتهی به آبان 1401 به 1843 میلیارد تومان بالغ گردید.

مقایسه درآمد حق بیمه شناسایی شده در بازه مورد بررسی با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش 35 درصدی آن می باشد.

در مقابل خسارت پرداختنی شناسایی شده این شرکت در آبان و 8 ماهه به ترتیب 166 و 969 میلیارد تومان بود.

از مجموع درآمد حق بیمه محقق شده در بازه زمانی مورد گزارش، 33 درصد آن مربوط به رشته درمان می باشد.

در خصوص خسارت پرداختی نیز 61 درصد را رشته درمان در بر گرفته است.
https://akhbarbank.com/vdcc10q4.2bq4x8laa2.html
تازه ترین اخبار