۰
این شرکت بیمه‌ای با میزان درآمدی که در آبان ماه سال جاری از فروش حق بیمه صادره شناسایی کرد به میانگین درآمدی یک هزار و ۸۷ میلیارد تومان دست یافت.
بیمه دی بیشترین درآمدزایی را بیمه «ثالث-اجباری» کسب کرد
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه دی در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ از فروش حق بیمه صادره به بیمه‌شدگان تحت نظر خود به درآمد ۱۶۱ میلیارد تومانی رسید، میزان درآمد تجمیعی که ودی در پایان آبان ماه از خود بر جای گذاشت برابر با ۸ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان بود.

بیمه دی از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه سال جاری میزان سرمایه‌ای که اعلام کرد برابر با ۵۹۵ میلیارد تومان بود، این شرکت بیمه‌ای با میزان درآمدی که در آبان ماه سال جاری از فروش حق بیمه صادره شناسایی کرد به میانگین درآمدی یک هزار و ۸۷ میلیارد تومان دست یافت.

بیمه دی در هشتمین ماه از سال جاری درآمد ماهانه‌ای که از محل فروش حق بیمه توانست شناسایی کند، نزدیک به ۱۹ میلیارد تومان (۱۳ درصدی) افزایش را نسبت به ماه گذشته به ثبت رساند، همچنین این شرکت بیمه‌ای در آبان ماه موفق به افزایش درآمد تجمیعی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز شد، ودی در این دوره ۵۴۳ درصد افزایش را در پی داشت.

"ودی" بیشترین درآمدزایی که از فروش حق بیمه در آبان ماه داشت متعلق به رشته بیمه «ثالث-اجباری» بود که از این بخش توانست ۶۳ میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد، این رشته بیمه طی این دوره ۳۹ درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داد.

دیگر رشته بیمه درآمدزای ودی در این دوره در بخش «درمان» با ملبغ ۴۳ میلیارد تومان اعلام شد که ۲۷ درصد از درآمد ماهانه را تشکیل می‌داد، "ودی" تا پایان آبان ماه توانست به تراز تجمیعی مثبت ۴ هزار ۲۴۲ میلیارد تومانی برسد و این رقم بیان‌گر آن است که میزان درآمدی که فروش حق بیمه شناسایی کرد نسبت به خسارت‌های پرداختنی ۱۰۱ درصد بالاتر است.
 
https://akhbarbank.com/vdccm1q4.2bq4m8laa2.html
تازه ترین اخبار