۰
عضو هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با اعلام زمان احتمالی واریز سود دو مرحله ای این سهام ضمن معرفی کارگروه سه نفره سهام عدالت، دستاوردهای حاصله را اعلام کرد.
محمد خزائی درخصوص اعضای کارگروه سه نفره سهام عدالت به تسنیم گفت: کارگروه در راستای مصوبه شورای عالی بورس 13 بهمن سال گذشته تشکیل شد. کارگروه شامل نماینده وزارت اقتصاد ( قربان‌زاده و سبحانیان)، نماینده‌های شورای حقیقی شورای عالی بورس (دانش کاظمی و شعبانی) و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت است.

وی افزود: این کارگروه مسئولیت موضوعات مرتبط با سهام عدالت نظیر تغییر سهام، تغییر نمایندگان در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، معرفی افراد در شرکت‌های سرمایه‌ پذیر و تصمیماتی که بایددر مجامع گرفته شود را بر عهده دارد. جلسات کارگروه مرتب برگزار می‌شود و دستاوردهای مهمی با توجه به تصمیمات حاصل شده است.

خزائی ادامه داد: 200 نفر از افراد که برای حضور در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نامزد شده بودند مصاحبه و بررسی شدند. برای مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر تصمیماتی گرفته و سود سهام به بیش از دو برابر افزایش داده شد. به احتمال زیاد پرداخت سود مرحله اول تا پایان این ماه انجام و مرحله دوم نیز در اسفند ماه و طبق روال گذشته انجام خواهد شد.
https://akhbarbank.com/vdcfxmdc.w6dceagiiw.html
تازه ترین اخبار