۰
بانک ملت از داوطلبان حقیقی متقاضی عضویت در هیات مدیره با توجه به برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده در سال آینده، دعوت به ارائه مدارک مورد نیاز کرد.
اطلاعیه بانک ملت برای داوطلبان حقیقی متقاضی عضویت در هیات مدیره
بانک ملت با سرمایه 26.2 هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین بانک بورسی با عنایت به انتخاب اعضای هیات مدیره در سال آینده در دستور جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده و با توجه به اینکه اعضای هیات مدیره باید از میان اشخاص حقیقی سهامدار تعیین و انتخاب شوند و اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره نیز باید جهت تایید صلاحیت به بانک مرکزی اعلام و پس از تایید برای رای گیری به مجمع مذکور معرفی شوند از کلیه سهامداران متقاضی عضویت در هیات مدیره که دارای شرایط احصاء شده در ماده 63 اساسنامه بانک هستند، دعوت به عمل آورد حداکثر تا 8 بهمن سال جاری با همراه داشتن مدارک شامل ارائه تاییدیه کتبی از سوی حداقل 5 درصد سهامداران بانک، اصل تصاویر شناسنامه و کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام اعلام داوطلبی و ارائه مدارک مورد نیاز مندرج در فرم مذکور به اداره امور سهام این بانک مراجعه کنند.
https://akhbarbank.com/vdcdxs0j.yt0js6a22y.html
تازه ترین اخبار