۰
رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در شهریور و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۷۹ به ۲۲۳ هزار میلیارد تومان منجر به تحلیلی هشدار آمیز شد!
اعتماد نوشت: آمار‌های تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در پایان تابستان سال جاری به حدود ۲۳ درصد رسیده که بیشترین رقم یک دهه اخیر رقم بوده و اتفاقی هشدار آمیز است که در ۶ ماه دوم سال اثرات را در تورم‌های بسیار بروز خواهد داد.

براساس این گزارش، مانده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور ۵۷۷ هزار میلیارد تومان بود و از مرداد سال گذشته بیشتر شده و بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۷۹ به ۲۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است. در این میان خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

نسبت پول به شبه‌پول از ۲۹.۱ درصد مرداد سال قبل به ۲۹.۵ درصد در شهریور رسید. بنابراین بخشی از نقدینگی از حساب‌های بانکی بیرون آمده و به پول اعم از سپرده‌های دیداری که عملا پول نقد محسوب می‌شوند و اسکناس و مسکوک تبدیل شده است.

طبق داده‌های بانک مرکزی تقریبا ۹۱.۸۲ هزار میلیارد تومان از بخش پول از سوی اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده و نسبت به شهریور سال گذشته ۲۶.۳ درصد بیشتر شده است.

مقایسه آماری نشان می‌دهد در حداقل بازه سه‌ ساله آماری چنین رشد نقطه‌ای در سمت اسکناس و مسکوک در دست مردم سابقه نداشته است. این در حالی است که ۱.۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر به سپرده‌های دیداری تعلق داشته که با وجود رشد زیاد در سطح ۵۹ درصد اما همچنان سومین رکورد در سال جاری محسوب شده و از سرعت افزایش آن کاسته شده است.

این شرایط در حالی بروز پیدا می‌کند که حداقل ظرف تقریبا یک سال گذشته دو دستورالعمل توسط رییس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی و چاپ پول صادر شد.
https://akhbarbank.com/vdch6xn6.23n6zdftt2.html
تازه ترین اخبار