۰
بانک ملی در نظر دارد برای خروج از بنگاهداری از طریق شرکت مدیریت واگذاری پویا، 2 تا 100 درصد سهام 25 زیرمجموعه واقع در 13 شهر را در سال جاری واگذار کند.
به گزارش اخباربانک، براساس این گزارش در این فهرست ، شرکت های بورسی و فرابورسی مانند سرمایه گذاری ملی، بانک اقتصاد نوین، قند نقش جهان، سیمرغ، لاستیک بارز، پتروشیمی شازند، قند پیرانشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی  ، سرمایه گذاری پارس آریان، سرمایه گذاری شفادارو، دوده صنعتی پارس، ایران ترانسفو، كارخانجات صنعتي وتوليدي اتمسفر، سرمایه  گذاری مسکن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، شرکت شکر، گروه توسعه هنر ايران

فهرست 25 شرکت زیرمجموعه مشمول واگذاری

https://akhbarbank.com/vdciupav.t1avu2bcct.html
تازه ترین اخبار