۰
حجم نقدینگی در پایان شهریور سال جاری باز هم رشد کرد و به ۵.۵۹۴ هزار میلیارد تومان رسید و با توضیح بانک بانک مرکزی همراه شد.
نقدینگی بازهم بیشتر شد و به ۵۵۹۴ هزار میلیارد رسید
به گزارش اخباربانک، طبق گزیده آمار اقتصادی شهریور منتشره توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور 5.594 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به پایان سال قبل و دوره مشابه 15.8 و 17 درصد افزایش یافت. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی منتهی به شهریور 37.5 درصد بود.

براساس این گزارش، سهم پول از نقدینگی شهریور، 1.274 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به شهریور و اسفند سال گذشته 56.1 و 29.2 درصد بیشتر است. 9.18 هزار میلیارد تومان از آمار مربوط به سهم پول از نقدینگی شهریور مربوط به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است که نسبت به شهریور و اسفند سال گذشته به 26.3 و 6.2 درصد افزایش یافته است. 

شبه پول نیز به 4.320 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور و اسفند سال گذشته 32.9 و 12.3 درصد رشد داشت.

بانک مرکزی در توضیح وضعیت نقدینگی شهریور اعلام کرد: حدود 2.5 درصد از رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به شهریور مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­‌ها و بدهی­‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­‌ها و بدهی­‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری گفته شده، رشد نقدینگی در پایان شهریور سال جاری نسبت به پایان شهریور سال گذشته 35درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی 12ماهه هم به 33.1 درصد و معادل 6.90 هزار میلیارد تومان رسید که به پایان سال قبل 14.4 درصد بیشتراست.
https://akhbarbank.com/vdcc4iq4.2bq4m8laa2.html
تازه ترین اخبار