۰
درآمد حق بیمه ناخالص شرکت بیمه ما در مقطع پایان شهریورماه امسال، با 142 درصد جهش رو به رو شد.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه ما که با سرمایه 5 هزار میلیارد ریال و نماد ما در بازار سرمایه کشور فعال است، در پایان نیمه اول سال جاری بیش از 8.987 میلیارد ریال درآمد حق بیمه ناخالص داشته که در مقایسه با حدود 3.716 میلیارد ریال مقطع مشابه سال گذشته، 142 درصد رشد را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، حق بیمه خالص شرکت بیمه ما هم در پایان تابستان امسال نزدیک به 7.639 میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مبلغ بیش از 3.359 میلیارد ریالی پایان فصل گرم سال گذشته، 127 درصد بیشتر شده است.

در همین حال، درآمدهای بیمه ای "ما" هم در پایان شش ماهه اول سال قبل بالغ بر 7.187 میلیارد ریال بوده که با 70 درصد رشد به حدود 12.195 میلیارد ریال رسیده است.

سود عملیاتی شرکت بیمه ما نیز 12 درصد بیشتر شده و از 2.976 میلیارد ریال به حدود 3.345 میلیارد ریال افزایش یافته است.

بر این اساس، سود ناخالص فعالیت بیمه ای شرکت بیمه ما نیز با 53 درصد رشد و در حالی که در پایان تابستان سال گذشته، بیش از 2.241 میلیارد ریال بوده در پایان تابستان امسال رقمی حدود 3.432 میلیارد ریال گزارش شده است.

همچنین سود پایه هر سهم شرکت بیمه ما 11 درصد رشد کرده و از 618 ریال به 686 ریال افزایش یافته است.

رشد 9 درصدی سود خالص بیمه ما و رسیدن آن از 2.978 میلیارد ریال به 3.238 میلیارد ریال و همچنین افزایش سود هر سهم از 596 ریال به 648 ریال به ازای هر سهم  از دیگر بخش های صورت های مالی شرکت بیمه ما است.
 
https://akhbarbank.com/vdca0una.49nai15kk4.html
تازه ترین اخبار